Top-on-pot Producció Gràfica - Disseny Gràfic - Arts Gràfiques - Reus - Tarragona - Calendari Cangur 2019 - Calendari Bloc Alberich 2019  
  
      
 
      


Dades empresa - Avís legal
 


En aquest espai, l'usuari o visitant, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo, Francesc Jané Alberich, com a responsable i titular d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. L'avís legal que té la missió de comunicar els drets i obligacions entre els usuaris i el responsable d'un web o bloc.

Dades del responsable

Les dades identificatives i de contacte amb els titulars del lloc web Top-On-Pot són les següents:

Denominació Social: Francesc Jané Alberich
Nom Comercial: Top-On-Pot
NIF: 39.835.976-E
Domicili Social: Camí de Tarragona, 49, Reus (Tarragona)
Telèfon: + 34 977 300 111
e-Mail: contact@top-on-pot.com
Nom de domini: http://www.top-on-pot.com/


Jo, Francesc Jané Alberich com a responsable i titular d'aquesta web, http://www.top-on-pot.com/, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Top-On-Pot ha adequat aquesta web a les exigències amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d'ús  

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web de Top-On-Pot inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web http://www.top-on-pot.com/ accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents en cada moment d'aquesta pàgina web.

Dades personals que recapto i com ho faig

Llegir Política de Privacitat aquí.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Top-On-Pot. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte als continguts d'aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a titular legítim.

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.

La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, http://www.top-on-pot.com/ l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Francesc Jané Alberich o de tercers o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar la pàgina web http://www.top-on-pot.com/ o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant http://www.top-on-pot.com/ no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Top-On-Pot poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Francesc Jané Alberich, assumint aquest totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i http://www.top-on-pot.com/ utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida .

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Francesc Jané Alberich. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Francesc Jané Alberich.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets de autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Top-On-Pot indicant:

Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Top-On-Pot es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web, així com l'Avís Legal d'aquesta. Per això, Top-On-Pot recomana a l'usuari llegir aquest Avís Legal atentament cada vegada que accedeixi a la web.

Enllaços externs

Top-On-Pot pot posar a disposició dels usuaris al seu lloc web http://www.top-on-pot.com/ mitjans d'enllaç que permeten accedir als canals i pàgines del lloc web que manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionats per tercers ( per exemple Google+, Facebook, YouTube, etc.). La inclusió d'aquests enllaços en el lloc web tindrà per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L'establiment d'aquestes aplicacions no implica l'existència de cap relació entre Top-On-Pot i el propietari, fabricant o distribuïdor del lloc web enllaçat, com tampoc l'acceptació i aprovació per part del titular dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari, fabricant o distribuïdor l'únic responsable dels mateixos.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'usuari (login / contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes a http://www.top-on-pot.com/ i fora del control del titular. En accedir a aquestes xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn no controlat pel titular, de manera que el titular no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns.

Atès que el titular pot tenir un control limitat sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que el titular no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari pugui accedir a aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos.

Exclusió de garanties i responsable

Top-On-Pot no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.

L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.

L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin derivar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Francesc Jané Alberich (Top-On-Pot) amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Reus.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre la pàgina web http://www.top-on-pot.com/, si us plau dirigiu-vos a contact@top-on-pot.com.